Bæredygtig dannelse

Ideas

Dannelse i en sammenvævet verden

I Center for Ny Mening mener vi, at der er brug for bæredygtig dannelse – så vi sammen kan lære, hvad det vil sige at leve og leve med andre i en tid, hvor dyrenes, menneskenes og økosystemernes eksistensgrundlag er truet.

Mennesket er ikke hævet over, men er en del af, naturen. Bæredygtig dannelse handler om at blive klogere på, hvad denne sammenhørighed betyder for, hvordan vi handler i samklang med verden.

 

Hvad er dannelse?

Kort sagt er dannelse en kultivering af selv i relation til verden. At danne sig er at blive klogere på livet, på andre og på os selv gennem møder med verden.

Dannelse har en lang idéhistorie. Dannelsesbegrebet blev født i oplysningstiden, hvor to dannelsesidealer herskede – det anglosaxiske og det humboldtske:

Det anglosaxiske dannelsesideal handler om at erhverve sig kompetencer til at bidrage til et “produktivt og effektivt samfund”.

Den humboldtske dannelsesideal handler om at styrke og ophøje sin indre natur – med respekt for det almene.

Men både det anglosaxiske og det humboldtske dannelsesideal er centreret omkring mennesket. Det er mennesket, der danner og bliver dannet. De økologiske og klimatiske kriser kræver, at vi udvider dannelsesbegrebet, så nye ikke-menneske-aktører kan indtræde på dannelsesscenen.

 

Hvem danner – og hvem er dannelse for?

Klimaforandringerne gør det tydeligt for os, at mennesket ikke er hævet over naturen. Derimod er menneske og natur er dybt sammenfiltrede. I det lys er det væsentligt at spørge: hvem danner – og hvem er dannelse for? Måske kan naturen og dyr også danne os mennesker, eller måske opstår dannelse i mødet mellem menneske, natur og verden. Vi skal åbne os i og for naturen, finde ny mening, midt i kaos, midt i alt det, der også er skræmmende.

Inspiration til at udforske disse tanker yderligere:

“Planternes liv – Blandingens metafysik” af Emanuele Coccia

“Livets Tynde Vægge” af Nina Burton

“Det Generøse Fællesskab” af Asmund Havsteen-Mikkelsen

 

Bæredygtig dannelse i uddannelse

Landets uddannelsesinstitutioner skal forpligte sig på at fremme og styrke bæredygtig dannelse. Det mener 12 elev- og studenterorganisationer, der repræsentere over 1.000.000. elever og studeren i Danmark. Læs mere her.

 

En bæredygtigt dannet menneskehed

Dette blogindlæg er inspireret af blandt andet SUPERTANKER på P1, hvor Carsten Ortmann taler med Professor MSO i statskundskab Lars Tønder og forperson for den Danske Unesco Nationalkommision Elsebeth Gerner Nielsen.

Lyt med her: “En bæredygtigt dannet menneskehed”

 

SKRIV til katja@centerfornewmeaning.com hvis du har tanker om klima- og bæredygtig dannelse, som du gerne vil dele med os eller hvis du er interesseret i at drøfte muligheder for samarbejde.